PHẦN MỀM QUẢN LÝ – PHÂN TÍCH – NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC

Phần mềm quản lý phân tích nghiên cứu sàng lọc hỗ trợ bác sĩ trong việc quản lý số liệu sàng lọc sơ sinh, quản lý số liệu sàng lọc chẩn đoán trước sinh, quản lý thai dị tật.

Phần mềm quản lý phân tích nghiên cứu sàng lọc bao gồm:

  • Hệ thống website quản lý
  • Module phần mềm được tích hợp trên ứng dụng di động

Chi tiết phần mềm quản lý phân tích nghiên cứu sàng lọc bệnh viện như sau:

Đăng nhập hệ thống

Để truy cập vào hệ thống, người dùng sử dụng tài khoản được cấp từ phần mềm quản lý dự án để đăng nhập và sử dụng chức năng của phần mềm.

 

Quản lý tài khoản

Danh sách tài khoản được cập nhật từ phần mềm quản lý dự án, có thể sửa, thay đổi thông tin tài khoản.

 

Quản lý sàng lọc sơ sinh

  • Nhập thông tin quá trình sàng lọc thính lực

 

  • Nhập thông tin trong quá trình sàng lọc tim bẩm sinh

 

  • Danh sách thông tin bệnh nhân, kết luận khám

 

 

Thống kê theo tỉ lệ sinh, thống kê theo xét nghiệm

Quản lý sàng lọc trước sinh

  • Nhập dữ liệu NIPS, quản lý danh sách xét nghiệm

 

  • Danh sách xét nghiệm nhiễm sắc thể đồ từ tế bào rau thai…

 

Dữ liệu Thalassemia, dữ liệu prenatal BOBS, dữ liệu QF-PCR, thống kê theo xét nghiệm.

Quản lý thai dị tật

Danh sách bệnh nhân, tạo hồ sơ mới, biên bản hội chẩn, quản lý hồ sơ, thống kê theo xét nghiệm, thống kê theo siêu âm, danh sách hẹn khám.

 

 

Ứng dụng trên app nội bộ

Tìm kiếm theo mã bệnh nhân sẽ hiện thị thông tin bệnh nhân và các xét nghiệm sàng lọc.

 

 

PHẦN MỀM QUẢN LÝ – PHÂN TÍCH – NGHIÊN CỨU SÀNG LỌC

You May Also Like