TUYỂN DỤNG

TUYỂN DỤNG NĂM 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ ELSAGA TUYỂN DỤNG NĂM 2021 CÁC VỊ TRÍ: 1. BACKEND DEVELOPER Tham gia phát triển sản phẩm của công ty trên nền tảng ngôn ngữ C# (Netcore) Phân tích thiết kế Database

Read More